Úvod

PRAX – NEPRETRŽITÉ VZDELÁVANIE – OSVETA

Tridsaťročná prax spojená s 25 ročnou prednáškovou a pedagogickou činnosťou. Spoluzakladateľka Združenia astmatikov Slovenskej republiky a súčasný prezident združenia.

Motto:
Nemôžeme zmeniť celý svet, ale môžeme zmeniť celý svet jednému človekovi…