Ako sa objednať

Objednávky na vyšetrenie na presný čas za 13,90 €  cez www.topdoktor.sk  . Noví pacienti  s výmenným lístkom od  obvodného pediatra v ordinačných hodinách OSOBNE.

Bez objednávky v deň potrebného vyšetrenia na časenku pred ordinačnými hodinami o 6:10 hod. zdarma na presný čas.

Telefonicky na odkazovač môžete si objednať e- recepty   na 02/623 13 902
(Prosíme uviesť: MENO + ČÍSLO TELEFÓNU + POŽIADAVKU)