Kontakt

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

MUDr. Klára Kossárová
Klinický imunológ a alergológ

Sestrička:

Andrea Kirková

 

Šusteková ul. č. 2
851 04 Bratislava

tel.: 02/623 13 902
web: www.kossarova.zdravita.com
e-mail: kossarova@zdravita.com

Ordinačné hodiny

Pondelok: 10,00-11,00 dispenzár 11:00 – 17:00 ambulancia
Utorok:     6,30- 13:00
Streda:      6,30 – 13:00
Štvrtok:    6,30 – 13:00
Piatok:      6,30 – 12:00    dispenzár 12,00- 13,00

Odbery: 6:30 – 7:00
Injekcie: 7:00 – 8:00
Ut,  Pia  s časenkou

Po,St,Št objednávky na presný čas