O ambulancii

Ambulancia vznikla ako prvá na najväčšom sídlisku Slovenska v Petržalke v roku 1983. Teraz je umiestnená v modernej Poliklinike – Šusteková, kde pracujú všetci špecialisti, laboratorné pracoviská, rentgenologické oddelenie, lekáreň, rehabilitačné pracovisko,…

Ambulancia využíva vlastné prístrojové vybavenie na vyšetrenie spirometrie, EKG, CRP, intermediarne NiOx.

Poskytujeme diagnostiku,liečbu a poradenskú starostlivosť v oblasti alergológie a klinickej imunológie.

Alergické choroby: alergická-nealergická nádcha, bronchiálna astma, ekzém,žihľavka, potravinové alergie,opuchové stavy.

Poruchy imunity- vrodené, získané popri iných chronických chorobách.Autoimunitné  ochorenia a nádorové ochoreniá-  imunomodulačná liečba  týchto závažných  stavov. Výživa, životospráva očkovanie pacientov s uvedenými diagnózami.